Privacy Policy & Cookies

Wij wilden het voor al onze klanten extra duidelijk maken welke persoonlijke informatie wij precies verzamelen en gebruiken wanneer u een bezoek brengt of een zelfbruiner koopt hier bij ROQUEBRUN. Zo, hier is het overzicht over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en verzamelen.WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten, alsmede voor de uitvoering van ons zakelijke doel. In de regel verzamelen en gebruiken wij de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Uitzonderingen gelden in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk was vooraf toestemming te verkrijgen en waarin de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Uitzonderingen gelden voor gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk was vooraf toestemming te verkrijgen en waarin de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of op andere wijze aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden; login; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. Wij kunnen software tools gebruiken om sessie informatie te meten en te verzamelen, inclusief pagina reactietijden, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina interactie informatie, en methoden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. Wij verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (waaronder naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (waaronder creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

HOE BEWAREN, GEBRUIKEN, DELEN EN ONTHULLEN WIJ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS?

Ons bedrijf wordt gehost op het platform Wix.com. Wix.com biedt ons het online platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene toepassingen van Wix.com. Zij slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Alle door Wix.com aangeboden en door ons bedrijf gebruikte gateways voor directe betalingen houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van credit card informatie door onze winkel en haar dienstverleners te garanderen.

COOKIES

Op de site worden cookies gebruikt om uw surfervaring te verbeteren. Naast het gebruik voor statistische doeleinden identificeren cookies uw computer en stellen ze de site in staat uw persoonlijke instellingen op te roepen. Uw browser kan worden ingesteld om een melding te sturen wanneer een cookie wordt geactiveerd. Zo kunt u het gebruik van deze cookie weigeren of de cookie aan het einde van uw bezoek verwijderen. De website is niet toegankelijk als cookies zijn uitgeschakeld. Door de website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies.IS STRIKT NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING VAN ONZE WEBSITE.

Deze Website zal:

onthouden wat er in uw winkelmandje zit

Onthouden waar u zich bevindt in het bestelproces

Onthouden dat u bent ingelogd en dat uw sessie beveiligd is. U moet ingelogd zijn om een bestelling af te ronden.

De volgende zijn niet strikt noodzakelijk, maar zijn nodig om u de beste gebruikerservaring te bieden en om ons te vertellen welke pagina's u het meest interessant vindt (anoniem).

Functionele cookies: Deze Website zal:

Bijhouden welke pagina's u bezoekt via Google AnalyticsTargeting cookies: Deze Website Zal:

U toestaan om pagina's te delen met sociale netwerken zoals Facebook (Indien beschikbaar)

U toestaan pagina's te delen via Add This (Indien beschikbaar)DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN
Roquebrun kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze partijen kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn of gebruik maken van servers buiten de Europese Unie, waaronder in de Verenigde Staten. Het niveau van bescherming van persoonsgegevens in deze landen kan lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Roquebrun uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER als de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of als er andere passende waarborgen worden geboden, zoals ongewijzigde standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, zo nodig met aanvullende maatregelen.WAT ZIJN UW RECHTEN?
Inzage en correctie:
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Roquebrun verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Roquebrun via onze Klantenservice of via info@roquebrun-tan.com. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet een dergelijk verzoek door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger) worden gedaan. Roquebrun zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, op uw verzoek reageren.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via info@roquebrun-tan.com. De door Roquebrun verzonden e-mails of andere berichten bevatten tevens een afmeldmogelijkheid. Als u deze optie gebruikt, zult u dergelijke berichten niet langer ontvangen. U kunt zich niet afmelden voor berichten over essentiële diensten.VERWIJDERING
Indien u uw persoonlijke gegevens en/of uw account wilt verwijderen, kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@roquebrun-tan. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens door Roquebrun worden bewaard na het verzoek tot verwijdering, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is om geplaatste bestellingen te verwerken of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking van de verwerking
Indien u gegronde redenen heeft om te verzoeken om beperking van de verwerking, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Roquebrun verwerkt betwist, of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door Roquebrun, kunt u dit verzoeken door een e-mail te sturen naar info@roquebrun-tan.com.

 

Overdracht van gegevens
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Roquebrun is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen, hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens die u aan Roquebrun hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm aan u worden meegedeeld. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@roquebrun-tan.com.

Intrekking van toestemming
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Roquebrun, heeft u het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.Verwijdering van gegevens en bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of afgeschermd zodra het doel waarvoor ze werden opgeslagen niet meer van toepassing is. De opslag kan ook worden beïnvloed als dit door de Europese of nationale wetgever werd vereist in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Europese Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven wettelijke bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor verdere gegevensopslag ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als wij wezenlijke veranderingen in dit beleid aanbrengen, zullen wij u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel gebruiken en/of openbaar maken.

VRAGEN?

Als u: toegang wilt tot, correctie, wijziging of verwijdering van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, neem dan contact met ons op via info@roquebrun-tan.com.Laatst bijgewerkt op 01/06/21 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).Vergeet niet zonloos te bruinen.